Länkar

Länksamling för Webbtentamen BAS P / BAS U

Arbetsmiljöverkets hemsida, sökfunktionen
Arbetsmiljöupplysningen
AMP Guiden
Anmäl arbetsskada
Arbetsolyckor
Användning av lyftanordningar AFS 2006:06
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:03
Förhandsanmälan
Riskanalys (PDF)
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:03
Ställningar AFS 2013:4
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01
Samtliga AFS i nummerordning

För dig som önskar alla dokument i bokform kan beställa boken ”Arbetsmiljöregler” från Sveriges Byggindustrier här

bok-sbi

 

Länksamling för Webbtentamen SAM / BAM

Alla länkar öppnas på en ny sida och i Pdf form för lätt utskrift om så önskas

Böcker:

H008 Arbetsmiljölagen med kommentarer
H026 Arbetstidslagen med kommentarer
H302 Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Föreskrifter:

AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm
AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:02 Belastningsergonomi
AFS 2005:16 Buller
AFS 1982:03 Ensamarbete
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2008:13 Skyltar och signaler
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Länksamling för Webbtentamen Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö