Kursanmälan

BAS P BAS U grundkurs

Anmäl dig på vår ordinarie hemsida

Web-tentamen består sammanlagt av 36 frågor. 23 allmänna frågor kring BAS P/U och 13 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP) som är en mycket viktig del av arbetet för både BAS P och BAS U.

Du har 30 dagar på dig att slutföra tentamen från det att vi mailat ut inloggningsuppgifter och övriga instruktioner till dig via e-post. Inloggningsuppgifterna skickas omedelbart då vi mottagit din betalning. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Vid behov kan du dock förlänga tiden för en mindre summa, Tentamensfrågorna tar ca 8 timmar att besvara. Tiden kan naturligtvis variera kraftigt beroende på tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och datavana.

O.B.S. – Omedelbart efter genomförd och godkänd tentamen kan du själv skriva ut ditt personliga intyg – O.B.S.